Back to Home Page
Các chương trình chuyên đề Mạng - Phần cứng máy tính
Các chương trình chuyên đề Mạng - Phần cứng máy tính

DANH SÁCH CÁC KHÓA CHUYÊN ĐỀ MẠNG – PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Dưới đây liệt kê đầy đủ các khóa chuyên đề  trong lĩnh vực Mạng và Phần cứng máy tính của TTTH Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh giảng dạy tại HBC Việt Nam. Hãy click vào từng khoá chuyên đề để biết chi tiết về Nội dung đào tạo, điều kiện học, thời lượng, chứng chỉ/văn bằng tốt nghiệp và các thông tin liên quan khác.

1. LẮP RÁP CÀI ĐẶT MÁY TÍNH

2. QUẢN TRỊ MẠNG MICROSOFT WINDOWS

3.  QUẢN TRỊ MẠNG LINUX

4. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MẠNG

 

Các khóa ứng dụng tin học chuyên đề  được tổ chức tuyển sinh và đào tạo liên tục hàng tháng tại trung tâm.

Click để xem Thông báo tuyển sinh mới nhất

Click xem Danh sách đầy đủ các khóa tin học chuyên đề

Click để Đăng ký học khóa tin học chuyên đề